http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน สร้างโป่งเทียม สร้างแหล่งอาหาร และแร่ธาตุให้สัตว์ป่า


ชื่อโครงการ : แคนนอน สร้างโป่งเทียม สร้างแหล่งอาหาร และแร่ธาตุให้สัตว์ป่า
ชื่อองค์กร : บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอน สร้างโป่งเทียม สร้างแหล่งอาหารและแร่ธาตุให้สัตว์ป่า สร้างชุมชนดูแลช้าง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าขาดแหล่งแร่ธาตุอาหาร หรือเสี่ยงต่อการถูกล่าเมื่อออกหาอาหารนอกพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและ CSR กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่า รวมทั้งสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อสร้างแหล่งอาหารและแหล่งแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวถึงการทำโป่งเทียมในครั้งนี้เพื่อให้สัตว์ป่า ได้มีอาหารเพียงพอ ไม่ออกไปรบกวนชาวบ้าน

ทั้งนี้จึงได้ชวนพนักงานจิตอาสา บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยาและโรงงานนครราชสีมา ร่วมกันสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า ภายใต้ โครงการ แคนนอน สร้างโป่งเทียม สร้างแหล่งอาหาร และแร่ธาตุให้สัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมโครงการ แคนนอน สร้างโป่งเทียม สร้างแหล่งอาหาร และแร่ธาตุให้สัตว์ป่า สร้างโป่งเทียมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 คน พร้อมใจร่วมกันขนแร่ธาตุ เข้าจุดสร้างโป่งเทียม และร่วมกันใช้จอบขุดดินฝังกลบแร่ธาตุ 2,000 กิโลกรัม ความยาว 120 เมตร จำนวน 2 โป่ง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำโป่งเทียมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าได้มากที่สุด

11-06-2019 11:56

aphondaworathan