http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน อาสา พัฒนาโรงเรียน ปีที่ 4


ชื่อโครงการ : แคนนอน อาสา พัฒนาโรงเรียน ปีที่ 4
ชื่อองค์กร : บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการ แคนนอน อาสา พัฒนาโรงเรียน ปีที่ 4 ” มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562
รายละเอียด :

กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย โดยนางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและช่วยเหลือสังคม บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คณะครูและนักเรียน พร้อมด้วยประชาชนและสื่อมวลชน โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ร่วมกันทำกิจกรรม ภายใต้โครงการ “แคนนอน อาสา พัฒนาโรงเรียน ปีที่ 4”

ซึ่งได้มอบสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเรื่องป้ายสัญญาณการจราจร และสอนน้องๆ ถ่ายภาพจากผลิตภัณฑ์แคนนอน ให้แก่น้องๆ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปรับปรุงสนามกีฬา ทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ทาสีห้องน้ำ สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่บริษัทแคนนอนได้ดำเนินการ ภายใต้โครงการ “แคนนอน อาสา พัฒนาโรงเรียน ปีที่ 4” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ได้เรงเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมีความหลากหลายครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรเทาภัยพิบัติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาสังคมให้น่าอยู่สืบไป

28-05-2019 16:30

aphondaworathan