http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

น้ำตาลสุรินทร์ : มอบน้ำดื่ม CSR


ชื่อโครงการ : น้ำตาลสุรินทร์ : มอบน้ำดื่ม CSR
ชื่อองค์กร : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อย สู่มาตราฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคมและความมั่นคงขององค์กร
เว็บไซต์ : http://www.kisugargroup.com/
รูปแบบโดยย่อ :
-
รายละเอียด :

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์ภาพลักษณ์องค์กรเป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่ม จำนวน 20 ลัง แ ละเงินสนับสนุนกีฬา’’ชุมชนสัมพันธ์นิคมคัพ”ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 20 แก่เทศบาลตำบาลนิคมปราสาทและหมู่บ้านต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

13-05-2019 14:13

aphondaworathan