http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

'กรุงเทพธนาคม' นำจิตอาสาปรับปรุงอาคาร-อุปกรณ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอ่อนนุช 86


ชื่อโครงการ : 'กรุงเทพธนาคม' นำจิตอาสาปรับปรุงอาคาร-อุปกรณ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอ่อนนุช 86
ชื่อองค์กร : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจกรุงเทพมหานครที่บริหารจัดการดูแลระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน
เว็บไซต์ : http://www.thanakom.co.th/thanakom/
รูปแบบโดยย่อ :
'กรุงเทพธนาคม' นำจิตอาสาปรับปรุงอาคาร-อุปกรณ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอ่อนนุช 86
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม 'ปรับปรุงอุปกรณ์ทางการศึกษา' ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86 เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีนายณัฏฐพล ปักษี รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการจัดงาน และพนักงานจิตอาสากรุงเทพธนาคม ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ประกอบด้วยการซ่อมพัดลม ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางกระเป๋า ลูกบิดประตู และทาสีภายนอกและภายในอาคารให้สวยงาม พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86 ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน 800 ตัน ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนและพนักงานในโครงการของบริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างและพัฒนาชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้สนับสนุนชั้นวางหนังสือ และพัดลมเพื่อนำมาทดแทนอันเดิม รวมถึงยังได้รับการสนับสนุนลูกบิดประตู จากบริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูภายในอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมด้วย

26-04-2019 15:35

aphondaworathan