http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนเยาวชนไทยแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก!


ชื่อโครงการ : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนเยาวชนไทยแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก!
ชื่อองค์กร : Innovation Group (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคิดค้นนวัตกรรม และมีความชำนาญในเทคโนโลยีการผลิตมากว่า 30 ปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับ เคมี พลาสติก ยาง และโพลีเมอร์คุณภาพสูง จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ครอบคลุม ในอุตสาหกรรมหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบในกลุ่มโพลีเมอร์จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ให้กับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาการให้บริการ ตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เว็บไซต์ : www.elastomer-polymer.com
รายละเอียด :

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนนิสิตจุฬาฯ ชมรม Design, Build, and Fly (D/B/F) หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการแข่งขัน Cessna / Raytheon Missile Systems Missile Systems - DBF Competition 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2562 ที่รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาความรู้สาขาวิศวกรรมอากาศยาน ทั้งด้านการออกแบบ การสร้าง และทดสอบความสามารถในการบินของเครื่องบินบังคับวิทยุที่ควบคุมด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบไร้คนขับซึ่งสามารถตอบสนองภารกิจที่กำหนดไว้ได้ดี เจตนารมณ์ในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับการศึกษาและวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ทีมใกล้รุ่ง จากชมรม DBF จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผ่านการทดสอบด้านเทคนิคและภารกิจทั้งภาคพื้นดินและภารกิจการบิน คว้าอันดับที่ 26 จาก 104 ทีมทั่วโลก ติดตามดูผลงานนักศึกษาได้ที่ https://www.facebook.com/cunitadaero

18-04-2019 09:16

aphondaworathan