http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

กิจกรรมการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562


ชื่อโครงการ : กิจกรรมการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562
ชื่อองค์กร : บริษัท อีจิซเทค จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท อีจิซเทค จำกัด ประกอบอุตสาหกรรมผลิตตู้โลหะ สำหรับบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ และเครือข่ายคมนาคม โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 13 ปี อีจิซเทคฯ ไม่เพียงผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ตู้ 19” (19” Rack) ให้แก่บริษัทไอทีชั้นนำต่างๆ ของโลก แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคม ด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยู่เสมอ จนได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคเหนือ) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ที่ผ่านมา อีจิซเทคฯ ได้ส่งออกตู้ 19” ไปทั่วโลกช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และยังช่วยสร้างงานให้แก่คนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Aegistek-Corporation-Ltd-252544214768273/
รายละเอียด :

พนักงานและผู้บริหาร บริษัท อีจิซเทค จำกัด ร่วมกิจกรรมการบริจาาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562 ให้กับสภากาชาค เชียงใหม่ จำนวน 33 ราย ได้โลหิตจำนวน 29 ยูนิต ในวันที่ 6 มีนาคม 2562

บริษัท อีจิซเทค จำกัด เป็นบริษัทขนาดกลางที่มีพนักงานมากกว่า 600 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มกำลังสำคัญที่สามารถ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราต่อไปได้ในอนาคต ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับสภากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ รวมไปถึงการร่วมบริจาคโลหิตให้กับครอบครัวพนักงานในกรณีที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน มาอย่างต่อเนื่อง

03-04-2019 15:34

aphondaworathan