http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนลดมลพิษ จากพลาสติก คืนชีวิตให้สัตว์ทะเล และปะการัง ปี2


ชื่อโครงการ : แคนนอนลดมลพิษ จากพลาสติก คืนชีวิตให้สัตว์ทะเล และปะการัง ปี2
ชื่อองค์กร : บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำพลังจิตอาสา และชุมชนกว่า 150 คน ร่วมกันปลูกปะการังและทำความสะอาด บริเวณชายหาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
รายละเอียด :

วันนี้ (30 มี.ค. 2562) นาวาโทสุรพล บุญเรือง หัวหน้าวิทยากร ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน พร้อมด้วย น.ส.ประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายงานตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ของบริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ แคนนอนลดมลพิษ จากพลาสติก คืนชีวิตให้สัตว์ทะเล และปะการัง ปี 2 บริเวณชายหาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยมีพลังจิตอาสา พนักงานแคนนอน และชุมชนกว่า 150 คน ร่วมงาน นางสาวประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายงานตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ของบริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่าวันนี้ ทางกลุ่มแคนนอน ฯ จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ แคนนอนลดมลพิษ จากพลาสติก คืนชีวิตให้สัตว์ทะเล และปะการัง ปี 2 ร่วมกันปลูกปะการัง และทำความสะอาด บริเวณชายหาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เพื่อป้องกันและลดมลพิษ จากพลาสติก บนชายหาดลงสู่ทะเล และเป็นการอนุรักษ์ แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำในท้องทะเล คืนความอุดมสมบูรณให้กับท้องทะเลไทย และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ที่มีความสำคัญต่อการทำอาชีพประมง เพื่อช่วยให้ชาวบ้านและชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูและธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานฯ จิตอาสาได้ ร่วมกันปลูกปะการัง สร้างบ้านให้สัตว์น้ำอยู่ ซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆ บนเนื้อที่ 200 ตารางเมตร เพื่อคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ และเชื่อว่าในไม่ช้านี้ สัตว์น้ำจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพื่อหล่อเลี้ยงชุมชนประมงในพื้นที่กว่า 1800 ครัวเรือน  นาวาโทสุรพล บุญเรือง หัวหน้าวิทยากร ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน เผยว่า แนวปะการัง ในน่านน้ำเกาะไก่เตี้ย ที่พวกเรามาปลูกกันในวันนี้เป็นแหล่งอนุบาลที่ป้องกันภัยและขยายพันธ์สัตว์น้ำ ซึ่งน่านน้ำมีความยาว กว่า1.5 กิโลเมตร สองฝั่งน้ำติดกับตำบลบางเสร่ และ แสมสารโดยในช่วงฤดูหนาว ในบริเวณนี้ จะพบว่ามีปลาหมึก ปลากล้วย ปู มาวางไข่ จำนวนมาก ดังนั้นการปลูกปะการัง จึงเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศและลดความรุนแรงของคลื่นที่จะกระทบชายฝั่ง ที่ผ่านมาทรัพยากรทางทะเล ถูกทำลายไปมาก ดังนั้น แนวทางการอนุรักษ์จะต้องมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนช่วยกัน 

“โครงการดังกล่าว ที่ทาง พนักงานจิตอาสาบริษัทแคนนอน ร่วมทำดีด้วยหัวใจ ในการปลูก ปะการัง ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อช่วยรักษาท้องทะเลให้สวยงาม เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และผู้คนอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น”

30-03-2019 22:33

aphondaworathan