http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เคทีซีมอบเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย


ชื่อโครงการ : เคทีซีมอบเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ชื่อองค์กร : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

เคทีซีมอบเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาวรสพร นิวาตวงศ์ (กลางขวา) รองประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติรับมอบเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ จำนวน เครื่อง จากการจัดกิจกรรม “Digital #Me ครั้งที่ ตอนใช้เทคโนโลยีแลกใจ ให้กับน้องนิสิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ KTC LEARN & EARN โดยนางสาวอภิวันท์ บากบั่น (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชนเป็นผู้มอบ ณ ห้องบริหาร มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

10-03-2019 00:10

aphondaworathan