http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด


ชื่อโครงการ : บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (Tuesday, June 1, 2004) ถือเป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ หลังจากที่เปิดเว็บไซต์มาได้ 5 ปี ครึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการทำธุรกรรมต่างๆ ให้กว้างมากขึ้น โดยมี สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 69/6 อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เปิดบริษัท จนถึงปัจจุบัน
เว็บไซต์ : http://www.thaiware.co.th/
รูปแบบโดยย่อ :
การพัฒนาเด็กให้เติบโต อย่างมีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน โลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทย จึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรส่งเสริม เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆ รู้ใช้ รู้เข้าใจ และสามารถนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่เป็นอนาคตของชาติ ได้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน บริจาคอุปกรณ์กีฬา ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่เป็นอนาคตของชาติ ได้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน บริจาคอุปกรณ์กีฬา ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลด้านการซ่อมบำรุงโรงเรียนในส่วนต่างๆ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ที่มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงในส่วนการเดินสายสัญญานต่างๆ และการเดินสายไฟให้เป็นระเบียบเพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยต่อนักเรียนในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน รวมถึงในพื้นที่โรงเรียนอย่างลานอเนกประสงค์ก็ได้เทปูนทำพื้นใหม่เพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ และยังมีการปรับปรุงหลังคาห้องน้ำของระดับชั้นอนุบาลให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานยิ่งขึ้น รวมถึงมอบเครื่องดนตรีและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านหนองแสงทุกคน โดยทางไทยแวร์ได้มุ่งเน้นที่จะทำประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี

24-01-2019 12:47

aphondaworathan