http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บ. ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการ domnick hunter ปันน้ำใจสู่เยาวชน”


ชื่อโครงการ : บ. ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการ domnick hunter ปันน้ำใจสู่เยาวชน”
ชื่อองค์กร : donnick hunter-RL (Thailand) Co.,Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบติดตั้ง ปรับปรุงคุณภาพลมอัด (Compressed Air System) และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบลมอัด , ระบบน้ำ และเครื่องผลิตก๊าซ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เว็บไซต์ : www.domnickhunterrl.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการ domnick hunter ปันน้ำใจสู่เยาวชน” ให้ักับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์เจริญสุข จ.สมุทรสงคราม
รายละเอียด :
คุณจักรพันธ์ ธนานาถ กรรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมทำกิจกรรม CSR ในโครงการ “ domnick hunter ปันน้ำใจสู่เยาวชน” ณ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์เจริญสุข ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ร่วมใจกันทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ นอกจากนั้นยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างความสุขระหว่างรับประทานอาหาร งานนี้ได้ทั้งรอยยิ้มของผู้ให้ และความอิ่มหนำสำราญของผู้รับ คือน้องๆ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข และเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์เจริญสุขเป็นอย่างมาก หลังจากจบกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ คุณจักรพันธ์ ธนานาถ ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน โดยมี ผู้อำนวยการ รัฐวัฒน์ ปรียานนท์ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้น้องๆ ได้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนต่อไป กิจกรรม domnick hunter ปันน้ำใจสู่เยาวชน นอกจากรอยยิ้มของเด็กๆ และคำขอบคุณจากคณะครูของโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์เจริญสุข ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน เพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กๆ กิจกรรมนี้ยังทำให้ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ -อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนจากบริษัทพันธมิตร บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด มีความภาคภูมิใจ ที่ได้สร้างความสุข และประโยชน์ตอบแทนกลับสู่สังคมเช่นกัน
23-01-2019 10:37

aphondaworathan