http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม : โครงการแบ่งปันความอบอุ่นสู่พี่น้องชาวน่าน


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม : โครงการแบ่งปันความอบอุ่นสู่พี่น้องชาวน่าน
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการ “แบ่งปันความอบอุ่นสู่พี่น้องชาวน่าน” โดยการมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ ซึ่งคัดเลือกจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว
รายละเอียด :

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และทีมงานขายอาหารปลา ดำเนินโครงการ “แบ่งปันความอบอุ่นสู่พี่น้องชาวน่าน” โดยการมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ ซึ่งคัดเลือกจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอปัว นายชนาทิป เสมแย้ม เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นายวสันต์ เขื่อนคำ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำโดย สจ.แดน จิตอารีย์, สจ.วีระชัย เอื้ออารีย์ราช, คุณอำนาจ ปิยศทิพย์ จากร้านนันทกิจเกษตร ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายจังหวัดน่าน, คุณจักรี คงโนนกอก ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาจังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอปัว อีกทั้งยังมอบผ้าห่มให้ ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน โดยมีนายแพทย์ เกียรติศักด์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 #พีพีไพร์มสร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน #EmpoweringForSustainability

---------------------------------------------------
สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ "พีพี ไพร์ม" ได้ที่ช่องทาง
Facebook : https\://www.facebook.com/ppprime2018/
Website : www.ppprime.co.th
Youtube : PP PRIME CHANNEL : https\://www.youtube.com/channel/UCU3Y892XZylU_7Y6PBHZ5eg #PPPRIME #PPPM #THAILUXE_THAILAND

17-01-2019 08:56

aphondaworathan