http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ACC ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬามากกว่าติดโซเซียล


ชื่อโครงการ : ACC ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬามากกว่าติดโซเซียล
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ธุรกิจเคมีภัณฑ์ หมวดอาหารสัตว์ และน้ำยาบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์ : www.acc1976.com
รูปแบบโดยย่อ :
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาทักษะด้านกีฬา
รายละเอียด :
ACC ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬามากกว่าติดโซเซียล บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล (ACC) จำกัด ได้สนับสนุนกีฬาให้กับ 22 โรงเรียน นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ให้กับ 22 โรงเรียนในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬามากกว่าเล่นโซเชียลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยติดโซเชียลเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกิดผลเสียทำให้การเรียนตก ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน สายตาสั้น โรคซึมเศร้า และพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและพัฒนาการด้านล่างกายให้แข็งแรง เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป
12-01-2019 12:22

aphondaworathan