csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โอซีซีสานพลังประชารัฐ @กบินทร์บุรี


ชื่อโครงการ : โอซีซีสานพลังประชารัฐ @กบินทร์บุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทฯได้จัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000 บาท ต่อมาผลประกอบการของบริษัทฯมีการเติบโตขึ้นจนกระทั่งมีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน จำนวน 80,000,000 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 60,000,000 บาท ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อทำการจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียรี่คัฟเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark) โดยเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาความงาม และบริการให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้วางช่องทางการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวย โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายต่อเนื่องอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชั่นเสริมแต่ละจุดขายโดยเข้าสาธิต,บริการ และแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ ทำให้เครื่องสำอางโอเลียรี่คัฟเวอร์มาร์ค เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นับเป็นความสำเร็จที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2530 และแปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” ในปี 2537 และได้ขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหลายผลิตภัณฑ์ โดยจำแนกเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดังนี้ กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลจัดแต่งทรงผม กลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้า และกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดนตรี ภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องตลาด อาทิ COVERMARK KMA. KMA PROFESIONAL, SUNGRACE, SHISEIDO POSFESIONAL , BSC HAIR CARE , GUY LAROCHE , GUNZE, RITMULER เป็นต้น ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐด้วยการเร่งเบิกจ่ายงบเร็วขึ้น รวมถึงได้รับอานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น การบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ โดยครัวเรือนค่อนข้างระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับที่สูง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำเพื่อรอความชัดเจน ประกอบกับสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นพระเอกสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยถ่วงจากการส่งออกสินค้าที่ยังหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะจีนและเอเชีย รวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตสินค้า
เว็บไซต์ : https://www.occ.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ”
รายละเอียด :
สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพมอบความรู้ด้านการดูแลผิวอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ภายในงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ตามนโยบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
08-01-2019 11:21

aphondaworathan