csrcom.com
True ปลูกปัญญา

เอจีอีเปิดประตู ต้อนรับเยาวชนสู่โลกแห่งถ่านหิน ในโครงการ “ต้นกล้า เอจีอี ปลูกพลังสีเขียว สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”


ชื่อโครงการ : เอจีอีเปิดประตู ต้อนรับเยาวชนสู่โลกแห่งถ่านหิน ในโครงการ “ต้นกล้า เอจีอี ปลูกพลังสีเขียว สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รูปแบบโดยย่อ :
เอจีอี นำนักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่รอบโรงงาน จำนวน 49 คน จาก 3 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้และเยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท เอจีอีเทอร์มินอล จำกัด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอีเทอร์มินอล จำกัด จัดกิจกรรม “ต้นกล้า เอจีอี ปลูกพลังสีเขียว สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” นำน้องๆนักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่รอบโรงงาน จำนวน 49 คน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้และเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท อาทิเช่น การให้ความรู้ทั่วไปเรื่องถ่านหิน กระบวนการคัดแยกถ่านหิน พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฝั่งลานเก็บสินค้าและฝั่งท่าเรือขนส่ง รวมถึงโชว์ศักยภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและครู เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ บริษัท เอจีอีเทอร์มินอล จำกัด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

18-12-2018 08:29

aphondaworathan