http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561 ภาคกลาง


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561 ภาคกลาง
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “บัณฑิตไทยลักซ์ ปี13” ประจำปี 2561 ภาคกลาง โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการสนับสนุนทุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาภายในชุมชน และบุตรพนักงานในองค์กร ตั้งแต่ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนสนับสนุนสถานศึกษา สำหรับภาคกลางมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 72 ทุน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
รายละเอียด :

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานบริษัทฯ ดำเนินโครงการ “บัณฑิตไทยลักซ์ ปี13” ประจำปี 2561 ภาคกลาง โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการสนับสนุนทุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาภายในชุมชน และบุตรพนักงานในองค์กร ตั้งแต่ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนสนับสนุนสถานศึกษา สำหรับภาคกลางมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 72 ทุน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นประธานในการเปิดงานและมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, องค์กรและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ฯ อีกทั้งยังเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบคุณภาพที่ใช้ในการผลิตอาหาร กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เราตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและชุมชน และมุ่งมั่นเพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา ให้มีความสามารถและได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ถือเป็นรากฐานของการเสริมสร้างให้คนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่ตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน #บัณฑิตไทยลักซ์ #PPPM_CSR 

----------------------------------------------------
สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของไทยลักซ์ ได้ที่ช่องทาง 
Website : www.ppprime.co.th 
Facebook : www.facebook.com/ppprime2018 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDm6u0Tpl784f0w5ENw3q-Q

04-12-2018 10:55

aphondaworathan