http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13 ( สปป. ลาว )


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13 ( สปป. ลาว )
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยใน สปป.ลาว
รายละเอียด :

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR ดำเนินการจัด "โครงการบัณฑิตไทยลักซ์" ต่อเนื่องเป็นปีที่13 ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยใน สปป.ลาว มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณสาธิต ชัยเลิศ ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสปป.ลาว, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่, หัวหน้าศึกษาเมือง, รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไห่ คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน โดยการทำดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านไห่ สปป.ลาว #บัณฑิตไทยลักซ์
#PPPM_CSR

----------------------------------------------------
สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของไทยลักซ์ ได้ที่ช่องทาง
Website : www.ppprime.co.th
Facebook : www.facebook.com/ppprime2018
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDm6u0Tpl784f0w5ENw3q-Q

04-12-2018 10:49

aphondaworathan