csrcom.com
True ปลูกปัญญา

เอจีอี จัดกิจกรรม “Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง”


ชื่อโครงการ : เอจีอี จัดกิจกรรม “Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง”
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัทในเครือAGE จัดกิจกรรม “Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง” ให้กับน้องๆนักเรียนในเขตพื้นที่รอบโรงงาน ณ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด หรือ AGEM โดย คุณอนันต์ เพชโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ คุณบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโส แผนกท่าเรือดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ รพ.สต.บางพระครู จัดกิจกรรม “ Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง ” ให้กับน้องๆนักเรียนในเขตพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
26-11-2018 14:24

aphondaworathan