http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13 ประจำปี 2561 (ภาคใต้)


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13 ประจำปี 2561 (ภาคใต้)
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินการจัด "โครงการบัณฑิตไทยลักซ์" ต่อเนื่องเป็นปีที่13 ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถม ถึงระดับอุดมศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสนับสนุนสถานศึกษาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในภาคใต้มีนักเรียนใน พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 41 ทุน
รายละเอียด :

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา, นายธีรพล แปงเครื่อง ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารปลา ได้ดำเนินการจัด "โครงการบัณฑิตไทยลักซ์" ต่อเนื่องเป็นปีที่13 ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถม ถึงระดับอุดมศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสนับสนุนสถานศึกษาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในภาคใต้มีนักเรียนใน พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 41 ทุน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณเฉวียง นิ่มดวง ร้านบางแกวฟาร์ม, คุณสมยศ นิ่มดวง ร้าน ส.เกษตร, คุณอุเทน รุ่งเรือง ร้านรุ่งเรืองกิจปศุสัตว์ , คุณพยงศักดิ์ วงสุบรรณ และ คุณเกรียงศักดิ์ ทิพพิมล ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคใต้ รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควน,โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ และโรงเรียนบ้านยางงาม จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยการทำดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา
#บัณฑิตไทยลักซ์ #PPPM_CSR

----------------------------------------------------
สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของไทยลักซ์ ได้ที่ช่องทาง
Website : www.ppprime.co.th
Facebook : www.facebook.com/ppprime2018
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDm6u0Tpl784f0w5ENw3q-Q

15-11-2018 09:01

aphondaworathan