http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม : โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และ โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13 ประจำปี 2561 (ภาคกลาง)


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม : โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และ โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13 ประจำปี 2561 (ภาคกลาง)
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และจัดโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561 โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษาโรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง
รายละเอียด :

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม "โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมกันนี้ ยังมีการจัด "โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน โดยในภาคกลางมีนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 ทุน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง, คุณธีระพงศ์ ต้นสกุลประเสริฐ คุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคกลาง, คุณทะนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศมนตรี เมืองอ่างทอง, หน่วยงานประมงจังหวัดอ่างทอง นำโดย คุณณรงค์ เลี่ยนยงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงจังหวัดอ่างทอง, คณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย คุณทินกร เกศยิ้ม ประธานกรรมการสถานศึกษา, หน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง, นายพัลลภ วัฒนะชาติ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

#ประมงโรงเรียน #บัณฑิตไทยลักซ์ #PPPM_CSR
----------------------------------------------------
สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของไทยลักซ์ ได้ที่ช่องทาง
Website : www.ppprime.co.th
Facebook : www.facebook.com/ppprime2018
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDm6u0Tpl784f0w5ENw3q-Q

12-11-2018 08:22

aphondaworathan