http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

CP LAND : “CPLAND FOR KIDS เติมพลังชีวิตให้น้อง” โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


ชื่อโครงการ : CP LAND : “CPLAND FOR KIDS เติมพลังชีวิตให้น้อง” โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
ชื่อองค์กร : CP LAND Cpmpany
เกี่ยวกับองค์กร : กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
เว็บไซต์ : http://www.cpland.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
ส่งมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
รายละเอียด :

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหารอาคาร ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และผู้ประกอบการร้านค้า ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกันจัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้ชื่อ CPLAND FOR KIDS เติมพลังชีวิตให้น้อง รวมถึงได้ส่งมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม Green Market (ตลาดนัดเพื่อคนรักการแบ่งปันและรักสุขภาพ) และเงินบริจาคจากผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังคงขาดแคลนงบประมาณเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและสามารถนำอุปกรณ์เครื่องมือเข้ารักษาผู้ป่วยได้ทันเวลา ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองหรือครอบครัวของผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพทางกายและทางใจที่ดี ก้าวไปสู่การเติบโตเป็นเยาวชนของชาติสืบไป อีกทั้งโครงการในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้พนักงานมองเห็นถึงปัญหา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะการเข้าไปแก้ปัญหาที่เป็น Pain Point ของสังคมและยังมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมต่อไป

18-10-2018 17:24

aphondaworathan