http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และ โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13 ประจำปี 2561 (ภาคเหนือ)


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และ โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13 ประจำปี 2561 (ภาคเหนือ)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
- สนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ -สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ
รายละเอียด :

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม "โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ สำหรับภาคเหนือ

โรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภูมิภาคนี้คือ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ ยังมีการจัด "โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน โดยในภาคเหนือมีนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 ทุน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณสุวิตต์ แป้นมา ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคเหนือ, สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย นายอภิชาต อินรุ่ง, หน่วยงานราชการในพื้นที่ นำโดย นายสุริยะ บุญต่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านบึงท่ายวน, ผู้ปกครองนักเรียน, นายศุภชัย สิงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

#ประมงโรงเรียน #บัณฑิตไทยลักซ์ #PPPM_CSR
----------------------------------------------------
สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของไทยลักซ์ ได้ที่ช่องทาง
Website : www.ppprime.co.th
Facebook : www.facebook.com/ppprime2018
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDm6u0Tpl784f0w5ENw3q-Q

12-10-2018 17:22

aphondaworathan