csrcom.com
True ปลูกปัญญา

AGE Group ร่วมกิจกรรม รักษ์ชุมชนสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561


ชื่อโครงการ : AGE Group ร่วมกิจกรรม รักษ์ชุมชนสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอีเทอร์มินอล จำกัด หรือ AGEM โดย คุณบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและชุมชมสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกับ "กลุ่มรักษ์ชุมชน" จัดกิจกรรม "รักษ์ชุมชนสัญจร" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสุข เสริมความรู้และสานสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม เกมส์กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ นอกจากนั้น "กลุ่มรักษ์ชุมชน" ยังได้ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีให้แก่วัดปรีดาราม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอีเทอร์มินอล จำกัด หรือ AGEM โดย คุณบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและชุมชมสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกับ "กลุ่มรักษ์ชุมชน" จัดกิจกรรม "รักษ์ชุมชนสัญจร" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสุข เสริมความรู้และสานสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม เกมส์กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ นอกจากนั้น "กลุ่มรักษ์ชุมชน" ยังได้ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีให้แก่วัดปรีดาราม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

10-10-2018 17:17

aphondaworathan