csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ซีเมนส์ จัดกิจกรรม CSR ส่งมอบพื้นคอนกรีตด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง อ.เมือง จ. สมุทรปราการ


ชื่อโครงการ : ซีเมนส์ จัดกิจกรรม CSR ส่งมอบพื้นคอนกรีตด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
ชื่อองค์กร : บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

เมื่อเร็วๆนี้ นายมาร์คุส ลอเรนซินี่ ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด (กลางซ้าย) ได้ส่งมอบพื้นคอนกรีตด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง อ.เมือง จ. สมุทรปราการ ภายใต้โครงการ “Siemens Caring Hands" เพื่อลดการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มของประชาชนที่มาใช้บริการ เนื่องจากสภาพพื้นดินเดิมที่ขรุขระ และชื้นแฉะเมื่อฝนตก โดยมีนายพงษ์วรรณ  ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางโปรง (กลางขวา) เป็นผู้รับมอบ

--------------------------------------------------------------
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เข้ามาให้บริการในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่าศตวรรษ เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้นำตลาดโลกในการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (automation) และการนำระบบดิจิตัลมาใช้กับการปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบ โดยกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกๆ คนในสังคม  ปัจจุบัน ซีเมนส์ ประเทศไทย ยังดูแลธุรกิจในประเทศกัมพูชาและประเทศพม่าด้วย

25-09-2018 13:32

aphondaworathan