http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

“เชลล์” โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ตรวจเช็ครถฟรีก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน”


ชื่อโครงการ : “เชลล์” โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ตรวจเช็ครถฟรีก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน”
ชื่อองค์กร : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

“เชลล์” ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์กับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ตรวจเช็ครถฟรีก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 20 สิงหาคม 2561: บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยนายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ตรวจเช็ครถฟรีก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์เบื้องต้น และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแก่ประชาชนฟรี โดยศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ มอเตอร์แคร์ เอ็กซ์เพรส (Shell Advance Motor Care Express) ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 

พร้อมสนับสนุนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ จำนวน 300 ลิตร มูลค่า 50,000 บาท เพื่อให้เตรียมความพร้อมให้ยานพาหนะของประชาชน เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ป้องกันอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากการเดินทางบนท้องถนน ซึ่งเป็นการร่วมสนองนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ

20-08-2018 20:34

aphondaworathan