http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โคเวสโตร ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เดินหน้ามอบหนังสือ “จุดประกายความคิด เพื่อชีวิตที่สดใส”


ชื่อโครงการ : โคเวสโตร ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เดินหน้ามอบหนังสือ “จุดประกายความคิด เพื่อชีวิตที่สดใส”
ชื่อองค์กร : บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

20 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ  - ดร. เยอร์เกน มายน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มอบหนังสือสำหรับเยาวชน “จุดประกายความคิด เพื่อชีวิตที่สดใส” จำนวน 250 เล่ม ให้แก่โรงเรียนสัจจพิทยา โดยมีนางปรารถนา ลิมะหุตะเศรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนเรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  

การมอบหนังสือนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมวิชาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมศึกษา เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

นอกจากนี้ โคเวสโตร ประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับสถานทูตสาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

20-08-2018 20:31

aphondaworathan