csrcom.com
True ปลูกปัญญา

พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561


ชื่อโครงการ : พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561
ชื่อองค์กร : บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
เกี่ยวกับองค์กร : PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
เว็บไซต์ : www.psh.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
พฤกษา ชวนจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต “ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ปีที่ 11 ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร Pearl Bangkok ชั้น 1
รายละเอียด :
โครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต “ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” จัดโดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบริษัท ทีซีที จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่พฤกษาให้ความใส่ใจสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ถึง 3 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
03-08-2018 16:24

aphondaworathan