csrcom.com
True ปลูกปัญญา

พฤกษา : ธรรมะ...สร้างสุข


ชื่อโครงการ : พฤกษา : ธรรมะ...สร้างสุข
ชื่อองค์กร : บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
เกี่ยวกับองค์กร : PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
เว็บไซต์ : www.psh.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
พฤกษา ชวนชาวพญาไท ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
รายละเอียด :

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ และคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง และบริษัทย่อย ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์วัดไผ่ตัน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ภายใต้โครงการ “ธรรมะ...สร้างสุข” จัดโดย พฤกษา ร่วมกับ ทีซีที และสำนักงานเขตพญาไท ณ อาคาร Pearl Bangkok โครงการ “ธรรมะ...สร้างสุข” เป็น CSR After Process ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่พฤกษาใส่ใจให้ความช่วยเหลือเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และเป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

03-08-2018 14:49

aphondaworathan