csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา (ปาเกอะญอ) และ โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก จ.เพขรบุรี


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา (ปาเกอะญอ) และ โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก จ.เพขรบุรี
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 2/2561 ณ โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา (ปาเกอะญอ) และ โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพขรบุรี
รายละเอียด :

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยตัวแทนบริษัท ไทยลักซ์ฯ ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา (ปาเกอะญอ) และ โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โรงเรียนลำดับที่ 21 และ 22 ตามลำดับ ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย พ.ต.ท.ภูษิต วิวัฒน์พงเพชร นายตำรวจประสานงานโครงการพระราชดำริ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14, พ.ต.ท.วิชัย ทูฃะ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา (ปาเกอะญอ), ร.ต.ท.สุชิน ฤกษ์งาม ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก พร้อมคณะครูและนักเรียน, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561

27-07-2018 14:47

aphondaworathan