csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล : บริจาครถเข็นผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลลำลูกกา


ชื่อโครงการ : ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล : บริจาครถเข็นผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลลำลูกกา
ชื่อองค์กร : บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร แปรรูป (ผลไม้)
เว็บไซต์ : www.sunshine.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริจาครถเข็นผู้ป่วยให้แก่ โรงพยาบาล ลำลูกกา
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณสายน้ำผึ้ง บางขุนเทียน Managing Director และทีมงาน บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้อบกรอบ Fruitking บริจาครถเข็นผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลลำลูกกา ปทุมธานี โดยนายแพทย์ นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำลูกกา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้
10-07-2018 09:10

aphondaworathan