csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโต


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโต
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 2/2561 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโต ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
รายละเอียด :

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโต ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โรงเรียนลำดับที่ 14 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561

โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย พ.ต.ท.มนต์ไชย สุธรรมวรไชย รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 หน่วยงานประมงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นางอัจฉราวดี บุญรับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง จังหวัดสุรินทร์ พ.ต.ต.ประเจน ทำวงศรี ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโต พร้อมคณะครูและนักเรียน, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561

13-06-2018 08:49

aphondaworathan