csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 2/2561 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
รายละเอียด :

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยตัวแทน บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด. บ้านคลองแดง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โรงเรียนลำดับที่ 8 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอก สุวรรณ สาเสนา ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านคลองแดง พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561

24-05-2018 09:25

aphondaworathan