csrcom.com
True ปลูกปัญญา

เอเชี่ยน เคมิคัล อาสาทำดีปีที่ 4 “ สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานความยั่งยืน “


ชื่อโครงการ : เอเชี่ยน เคมิคัล อาสาทำดีปีที่ 4 “ สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานความยั่งยืน “
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ธุรกิจเคมีภัณฑ์ หมวดอาหารสัตว์ และน้ำยาบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์ : www.acc1976.com
รูปแบบโดยย่อ :
เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) จัดกิจกรรม CSR ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ 21 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จังหวัดนครนายก ร่วมกันสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ชุมชนบ้านหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รายละเอียด :

เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุงโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 60 คน ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ 21 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จังหวัดนครนายก ร่วมกันสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ตามโครงการ อาสาทำดีปีที่ 4 “ สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานความยั่งยืน “ ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ฝาย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา โดยนายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ได้กล่าวว่า ทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิต การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการจัดการกับทรัพยากรน้ำอีกหนึ่งวิธี ที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ สร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ต้นน้ำ

ทั้งยังช่วยกันป้องการผังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และกิจกรรมในครั้งนี้คือการแสดงพลังของจิตอาสา ที่มีความแน่วแน่และตั้งใจ ที่ได้ปฏิบัติ “ตามรอยพ่อ” เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

15-05-2018 09:11

aphondaworathan