csrcom.com
True ปลูกปัญญา

“พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” และ “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม”


ชื่อโครงการ : “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” และ “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม”
ชื่อองค์กร : บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
เกี่ยวกับองค์กร : PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
เว็บไซต์ : www.psh.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ "พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” และร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชนให้บริการ “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคาร Pearl Bangkok
รายละเอียด :
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ "พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชนให้บริการ “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม” เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนบนดอยมีรายได้และช่วยกันปลูกป่า ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคาร Pearl Bangkok
09-05-2018 15:42

aphondaworathan