csrcom.com
True ปลูกปัญญา

บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส : 30 ปี บีไอจี... นวัตกรรมความดีเพื่อสังคม


ชื่อโครงการ : บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส : 30 ปี บีไอจี... นวัตกรรมความดีเพื่อสังคม
ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน ก๊าซพิเศษ เป็นต้น
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “30 ปี บีไอจี... นวัตกรรมความดีเพื่อสังคม” สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐในภาคเหนือ
รายละเอียด :

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมจากความคิดริเริ่มของพนักงานในโครงการ “30 ปี… บีไอจี นวัตกรรมความดีเพื่อสังคม” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนในสังคมมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสืบสานปณิธานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกับพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มต้นโครงการแรกด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐในภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม นายตรีเทพ กิจศรีเจริญพร
โทร. 02 685 6726 อีเมล treethepk@bigth.com

22-03-2018 17:06

aphondaworathan