csrcom.com
True ปลูกปัญญา

Kerry Expess ร่วมโครงการโรงพยาบาลสีเขียว Green and Clean Hospital


ชื่อโครงการ : Kerry Expess ร่วมโครงการโรงพยาบาลสีเขียว Green and Clean Hospital
ชื่อองค์กร : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

สนับสนุนโครงการ โรงพยาบาลสีเขียว-เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณ รัตน์รวี วรฤทธิ์ฐานันท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการประจำภาคอีสานตอนล่างและ คุณชยพล บัวผันสระน้อย(ที่3 จากซ้าย) ผู้จัดการร้านค้าปลีกประจำภาคอีสานตอนล่างพร้อมด้วยพนักงาน ร่วมใจกันนำถุงผ้าเคอรี่ ไปมอบให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยมีคุณ แพรวพัตรา ตั้งรวมทรัพย์(กลาง) นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนประจำโรงพยาบาลสุรนารีเป็นผู้รับมอบกิจกรรมโครงการโรงพยาบาลสีเขียว Green and Clean Hospital  นี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายบรรจุยา และเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรสังคม พร้อมกับช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไป

20-03-2018 11:46

aphondaworathan