csrcom.com
True ปลูกปัญญา

Kerry Expess มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม


ชื่อโครงการ : Kerry Expess มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ชื่อองค์กร : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

สนับสนุนทุนการศึกษา - เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย(ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานบัญชีและการเงิน พร้อมด้วย นางทิพวรรณ ทรัพย์เจริญ(ขวา) ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นตัวแทนจากบริษัทในการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 จำนวน 200,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ณ ห้องศตวัชรบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมีนาย อภิษฐา กิตติเอกชัย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นผู้รับมอบ

20-03-2018 11:40

aphondaworathan