csrcom.com
True ปลูกปัญญา

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) : ABPR อาสา สร้างสุข


ชื่อโครงการ : อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) : ABPR อาสา สร้างสุข
ชื่อองค์กร : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : โรงไฟฟ้า
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
จัดทำอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ และ อุปกรณ์ฝึกพัฒนาการ มอบให้แก่ชุมชน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
รายละเอียด :

กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) นำโดยคุณโกวิทย์ พัววิไล ผู้อำนวยการโครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3,4,5 พร้อมทีมงาน ได้มอบลูกบีบเพื่อสุขภาพ และอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่พนักงานได้ร่วมกันจัดทำในโครงการ "ABPR อาสา สร้างสุข" ส่งความสุข ในช่วงเดือนแห่งความรัก ให้แก่ รพสต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ และการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.มาบยางพร เราจะ "สร้างพลังให้สังคมโลก ด้วยความโอบอ้อมอารี" #CSRABPR #ABPRอาสาสร้างสุข

07-03-2018 08:48

aphondaworathan