csrcom.com
True ปลูกปัญญา

พราว เรียล เอสเตท : “ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด”


ชื่อโครงการ : พราว เรียล เอสเตท : “ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด”
ชื่อองค์กร : พราว เรียล เอสเตท
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์ : www.proudrealestate.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
พราว เรียล เอสเตท ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ “ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด”
รายละเอียด :

บริษัท พราว เรียล เอสเตท และบริษัทในเครือ นำทีมโดยกรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด คุณพราวพุธ ลิปตพัลภ พร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน และสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน และพนักงานจากบริษัทในเครือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีขึ้น ภายใต้โครงการ “ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด”

พราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด กล่าวว่า “บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ล่าสุดปีนี้ เราได้มีโอกาสร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จัดโครงการ “ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คณะผู้บริหาร และพนักงานในเครือ ตลอดจนการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีแก่เยาวชนและประชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง, ศูนย์บัญชาการทหารราบ (ค่ายธนรัชต์), ชาวบ้านจากตำบลเขาแดง และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนยายหนู, โรงเรียนบ้านเขาแดง รวมกว่า 200 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางบนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายที่จะเดินหน้าต่อยอดกิจกรรมและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติในระดับจังหวัด ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันพบว่า พื้นที่ป่าชายเลนของไทยถูกบุกรุกและถูกทำลายอย่างรุนแรง ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนลดน้อยลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของกรจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พราว เรียล เอสเตท และบริษัทในเครือครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องดี เพราะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์กรมีความตระหนักถึงเรื่องการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในครั้งนี้ จะช่วยลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้คืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ สร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆอาทิ ปูดำ, กุ้งและปลาตัวเล็กต่างๆ เกิดเป็นห่วงโซ่อาหาร รวมถึงต้นโกงกางก็จะค่อยๆเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งใช้ระยะเวลาเติบโตอย่างน้อย 5-10 ปี”

สำหรับ “น้องเอก” เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนวัดดอนยายหนู หนึ่งในกลุ่มของนักเรียนที่มาร่วมปลูกต้นโกงกางครั้งนี้ เล่าว่า “ผมเคยมาปลูกป่าชายเลนที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครับ รู้สึกชอบและสนุกที่ได้กลับมาปลูกต้นโกงกางอีกครั้งกับเพื่อนๆ ผมอยากเห็นจังหวัดบ้านเกิดของผมมีทรัพยากรป่าไม้ และมีสัตว์ต่างๆอยู่ได้ตามธรรมชาติ ถ้าใครมีโอกาสก็อยากจะให้ช่วยกันคนละไม้ละมือ ปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้กันเยอะๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับ” จากจุดเริ่มต้นของการมุ่งหวังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จนสามารถต่อยอดเป็นการลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานในกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นถึงความความร่วมมือร่วมใจ และจิตอาสา ซึ่งทุกๆคนมีความเชื่ออย่างเดียวกันว่า จะสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นได้จริง และยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต......

05-03-2018 12:15

aphondaworathan