csrcom.com
True ปลูกปัญญา

น้ำตาลสุรินทร์ : ครอบครัวน้ำตาล ส่งความหวาน ปันความอบอุ่น


ชื่อโครงการ : น้ำตาลสุรินทร์ : ครอบครัวน้ำตาล ส่งความหวาน ปันความอบอุ่น
ชื่อองค์กร : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อย สู่มาตราฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคมและความมั่นคงขององค์กร
เว็บไซต์ : http://www.kisugargroup.com/
รูปแบบโดยย่อ :
ส่งมอบความอบอุ่นให้แก่ชุมชน
รายละเอียด :

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด นำโดยฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์ ได้มีโครงการ ครอบครัวน้ำตาล ส่งความหวาน ปันความอบอุ่น เพื่อจัดหาผ้าห่มมาแจกจ่ายให่กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในเขตรอบๆโรงงาน โดยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ยากจนและประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่ม เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ภัยหนาว

22-02-2018 15:33

aphondaworathan