csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล : โครงการ SSI มอบทุนการศึกษาปี 2560


ชื่อโครงการ : ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล : โครงการ SSI มอบทุนการศึกษาปี 2560
ชื่อองค์กร : บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร แปรรูป (ผลไม้)
เว็บไซต์ : www.sunshine.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการ SSI มอบทุนการศึกษาปี 2560
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คุณพันธบัตร บางขุนเทียน และทีมงาน บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 กองทุน แบ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่เรียนดี และมีความประพฤติดี อีกส่วนหนึ่งเป็นทุนสำหรับสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ และอีกส่วนหนึ่งคือทุนสำหรับสนับสนุนนักศึกษาผู้เสียสละและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

15-02-2018 09:51

aphondaworathan