csrcom.com
True ปลูกปัญญา

เคทีซีชวนพนักงานแบ่งปันสิ่งของเหลือใช้ให้ห้องได้บุญ สภากาชาดไทย เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส


ชื่อโครงการ : เคทีซีชวนพนักงานแบ่งปันสิ่งของเหลือใช้ให้ห้องได้บุญ สภากาชาดไทย เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ชื่อองค์กร : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวธัญชนิต ทองอาจ (กลางขวา) ผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน มอบสิ่งของเหลือใช้ที่มีสภาพดี ซึ่งผู้บริหารและพนักงานเคทีซีร่วมกันบริจาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้กับห้องได้บุญ ภายใต้โครงการของสภากาชาดไทย เพื่อนำไปจำหน่ายและเปลี่ยนเป็นรายได้ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนต่อไป โดยมีนางสาววรากรณ์ ปีติ (กลางซ้าย) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อเร็วๆ นี้

12-02-2018 19:20

aphondaworathan