csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด สนับสนุนโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อโครงการ : โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด สนับสนุนโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อองค์กร : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โกลบอลเฮ้าส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านและสวน
เว็บไซต์ : www.globalhouse.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด สนับสนุนโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด :
โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด สนับสนุนโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ พนักงานได้ทำพิธีรับมอบสีและพร้อมอุปกรณ์ทาสีรวมมูลค่า 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพลตำรวจตรีสมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รับมอบซึ่งสีและเคมีภัณฑ์เหล่านี้ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทำการให้เกิดความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง สร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฎิบัติหน้าที่ราชการได้ดียิ่งขึ้น
12-02-2018 16:44

aphondaworathan