csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สถาบันอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รวมมูลค่า 25000 บาท


ชื่อโครงการ : โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สถาบันอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รวมมูลค่า 25000 บาท
ชื่อองค์กร : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โกลบอลเฮ้าส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านและสวน
เว็บไซต์ : www.globalhouse.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โกลบอลเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ดร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สถาบันอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รวมมูลค่า 25000 บาท
รายละเอียด :

โกลบอลเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ดร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สถาบันอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเกษฎาพัฒน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีก บมจ.สยามโกลอบเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีมอบสี อุปกรณ์ทาสีและอุปกรณืไฟฟ้า รวมมูลค่า 25000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สถาบันอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศีกษาจะได้นำความรู้ในการพัฒนาและเพิ่มทักษะในด้านอาชีพและปรับใช้ในการทำงานของตนเองในอนาคต ตลอดทั้งยังช่วยส่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาด้วย

12-02-2018 16:40

aphondaworathan