csrcom.com
True ปลูกปัญญา

เคทีซีจัดกิจกรรมปันความรู้ “CPR พลิกวิกฤตเสี้ยวนาทีชีวิต” ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ


ชื่อโครงการ : เคทีซีจัดกิจกรรมปันความรู้ “CPR พลิกวิกฤตเสี้ยวนาทีชีวิต” ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
ชื่อองค์กร : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมปันความรู้ CPR พลิกวิกฤตเสี้ยวนาทีชีวิต” ให้กับพนักงาน นิสิตนักศึกษาในโครงการ Learn and Earn และสื่อมวลชน รวมกว่า 80 คน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน เรียนรู้และปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต การช่วยเหลือในภาวะสำลักและทางเดินลมหายใจอุดกั้น โดยฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับหุ่นสมชายตามมาตรฐานสากล พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายเขตภันต์ จุลจิรวัฒน์ เป็นวิทยากรพิเศษ ณ “เคทีซี ป็อป” สุขุมวิท
33 เมื่อเร็วๆ นี้ 

30-01-2018 12:16

aphondaworathan