csrcom.com
True ปลูกปัญญา

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) : สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านมาบยางพร


ชื่อโครงการ : อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) : สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านมาบยางพร
ชื่อองค์กร : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : โรงไฟฟ้า
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน
รายละเอียด :

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด (โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้) นำโดยคุณธีรเดช หรณพ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ และคุณศุภศิลป์ รัตนสำรวจ ผู้จัดการฝ่ายบริการอาวุโส ส่งมอบแป้นบาสเกตบอล ให้แก่โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการสร้างลานกีฬาในโรงเรียน และส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา พลานามัยต่อไป

18-01-2018 08:26

aphondaworathan