csrcom.com
True ปลูกปัญญา

18 ปี ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน


ชื่อโครงการ : 18 ปี ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (?ไทยเบฟ?) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (?SGX?) ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการขนส่งรวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและปภ.จัดคาราวานการมอบผ้าห่มผืนเขียวให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวใน 15 จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสาน จำนวน 200,000 ผืน
รายละเอียด :
นับเป็นระยะเวลา 18 ปี แล้ว ที่โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและอีสานมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวปีละ 200,000 ผืน ไปยังพื้นที่ประสบภัยหนาว 15 จังหวัด ของประเทศไทย โดยในปีนี้เดินทางไปมอบความอบอุ่นแก่พี่น้องในจังหวัด ชัยภูมิ เลย อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย จากจุดเริ่มต้นด้วยปณิธานแห่งการ “ให้” ก่อเกิดแรงผลักดันที่ทำให้หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งต่อความอบอุ่นกับโครงการฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นคาราวาน ผ้าห่มผืนเขียว ที่ไม่เพียงแต่นำความอบอุ่นไปมอบให้ผู้ประสบภัย แต่ยังนำไปสู่กิจกรรมอันเป็นประโยชน์จากพันธมิตรหลากหลายภาคส่วนที่ร่วมเดินทางไปกับโครงการฯ ทำให้ ณ วันนี้ ผ้าห่มจำนวน 3,600,000 ผืน ได้กระจายไปสู่ผู้ประสบภัยใน 45 จังหวัด 579 อำเภอ 4,622 ตำบล พร้อมกับโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา และสาธารณสุข มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องคนไทยได้อย่างทั่วถึง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงตั้งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทย ผ่านโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน
03-01-2018 10:32

aphondaworathan