csrcom.com
True ปลูกปัญญา

บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด มอบน้ำดื่มและข้าวกล่องให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน ในการทำความสะอาดพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม


ชื่อโครงการ : บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด มอบน้ำดื่มและข้าวกล่องให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน ในการทำความสะอาดพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
ชื่อองค์กร : บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด มอบน้ำดื่มและข้าวกล่องให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน ในการทำความสะอาดพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
รายละเอียด :
บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด มอบน้ำดื่มและข้าวกล่องให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน ในการทำความสะอาดพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในการนี้ทาง บริษัทฯได้มอบน้ดื่มและข้าวกล่องให้กับ นาย นิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรม
01-12-2017 08:40

aphondaworathan