csrcom.com
True ปลูกปัญญา

บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด สนุบสนุนน้ำดื่มให้กับส่วนราชการ ในการกำจัดผักตบชวาของอำเภอกุมภวาปี


ชื่อโครงการ : บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด สนุบสนุนน้ำดื่มให้กับส่วนราชการ ในการกำจัดผักตบชวาของอำเภอกุมภวาปี
ชื่อองค์กร : บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด สนุบสนุนน้ำดื่มให้กับส่วนราชการ ในการกำจัดผักตบชวาของอำเภอกุมภวาปี
รายละเอียด :
บริษัท นำ้ตาลกุมภวาปี จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มให้กับนาย นิิพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วย นาย นุสรณ์ บุสดี สจ.อุดรธานี รับมอบน้ำดื่มจากตัวแทนจำนวน 480 ขวด เพื่อแจกจ่ายเจ้าหน้าที่
01-12-2017 08:33

aphondaworathan