csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ แก่ชาวบ้าน หนองแวงควง ณ วัดหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อโครงการ : โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ แก่ชาวบ้าน หนองแวงควง ณ วัดหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อองค์กร : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โกลบอลเฮ้าส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านและสวน
เว็บไซต์ : www.globalhouse.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ แก่ชาวบ้าน หนองแวงควง ณ วัดหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด :
โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ แก่ชาวบ้าน หนองแวงควง ณ วัดหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 คุณวิฑูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ดร.วงศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ คณะสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รุ่น 09 ได้ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากจน ในชุมชนหมู่บ้านหนองแวงควง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย มุ้งจำนวน 200 หลัง น้ำดื่มจำนวน 200 โหล เสื้อยืดจำนวน 200 ตัว พร้อมด้วยอาหารแก่ผู้มาร่วมงานในชุมชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ในชุมชนต่างๆในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
31-10-2017 14:43

aphondaworathan