csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 12 ประจำปี 2560 (ภาคกลาง)


ชื่อโครงการ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 12 ประจำปี 2560 (ภาคกลาง)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12 ประจำปี 2560 จ.นครปฐม และ จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ ร้านแพโชคสี่ทิศ ร้านเอส.ที.ฟาร์ม จ.นครปฐม และร้านณัชชาฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม และโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป
16-10-2017 10:12

aphondaworathan